Dyrekcja Apartamentów Pomerius będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba "hotelowa" trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując apartament przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest określona podczas rezerwacji. Przed przekazaniem kluczy obsługa recepcji wpisuje gościa do książki meldunkowej. Potrzebny jest dowód osobisty lub paszport. Po sprawdzeniu apartamentu gość dokonuje płatności i odbiera klucze. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji lub telefonicznie do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pomerius uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku nie przestrzegania obowiązującego regulaminu.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Mamy obowiązek zapewnić Państwu: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku; bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu; profesjonalną i uprzejmą obsługę; wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie; w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.Odpowiedzialność wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość Apartamentów nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby nie zameldowane w Apartamentach mogą przebywać w pokojach od godziny 7.00 do godziny 22.00.W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

Apartament i jego wyposażenie należy pozostawić w stanie zastanym– czyste naczynia i sprzęt kuchenny. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, palenie dozwolone jest w miejscu do tego wyznaczonym. Osoby naruszające zakaz będą obciążane karą umową. Zakaz gwarantuje wszystkim pobyt w świeżym i czystym mieszkaniu. Właściciel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.